1.7.10

Buku Penilaian Kerja Peka Amali Sains (PEKA)

Dimaklumkan bahawa semua murid tahun 3, 4 dan 5 diwajibkan membeli buku PEKA yang berharga RM2.50 sebuah. Murid-murid wajib memiliki buku ini kerana guru sains akan merekodkan kemahiran murid semasa menjalankan kerja amali sains.

Harap maklum